O mnie

Kierując do Państwa zaproszenie do współpracy pragnę wyrazić swoją gotowość i chęć podejmowania rozmów, spotkań, zarówno w terenie, jak i szczególnie w miejscach lokalizacji moich biur poselskich. Wykonując, z Państwa woli, swój mandat poselski chcę aktywnie działać oferując pomoc wszystkim, którzy zwracają się do mnie z prośbą o wsparcie.

7 784

głosów w wyborach do Sejmu i Senatu w 2011 roku

17 500

głosów w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2014 roku

16 971

głosów w wyborach do Sejmu iSenatu w 2015 roku

Sejm

Od czerwca 2015 r. pozostaję Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.