Urszula Rusecka
Urodziłam się 11 września 1966 r. w Krakowie. Moim rodzinnym miastem jest Wieliczka. To tutaj spędziłam dzieciństwo i młodość i z tym miastem związałam swoje życie zawodowe, angażując się także w działalność samorządową. W 1990 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po zakończeniu studiów założyłam rodzinę i równolegle przez 20 lat prowadziłam firmę rodzinną.

Jako absolwentka wielickiego Liceum Ogólnokształcącego byłam współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Wieliczce, pozostając jego prezesem przez dwie kolejne kadencje. Reprezentowałam sprawy lokalnej społeczności pełniąc także funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce podczas dwóch kadencji rady /199-2002 oraz 2002-2006/. Już wówczas obszary moich zainteresowań i działalności skupiały się wokół tematów społecznych, edukacyjnych, związanych ze zdrowiem i kulturą. Jako dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce w latach 2008-2010 realizowałam gminny program mieszkaniowy adresowany do rodzin pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

W 2010 roku zostałam powołana na stanowisko zastępcy Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych. W swojej pracy realizowałam wiele projektów wspierających rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Do najważniejszych inicjatyw, które udało się zrealizować należą stworzenie Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, wprowadzenie Wielickiej Karty Seniora, czy Koperty Życia - projektu skierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych, osób uzależnionych od pomocy innych. Natomiast w obszarze działań edukacyjnych warte podkreślenia jest m.in. stworzenie Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodzieży czy zainicjowanie Nocnego Rodzinnego Biegu na Orientację. Aktywnie wspierałam także różnego rodzaju organizacje, w tym szczególnie kobiety zrzeszone w 18 Kołach Gospodyń Wiejskich. Współorganizowałam również wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej powstanie pierwszej spółdzielni socjalnej w gminie Wieliczka. Obecnie nadal współpracuję i wspieram wiele organizacji pozarządowych w ich działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

W 2011 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ubiegałam się o mandat poselski uzyskując wynik 7784 głosów. Kolejnym dowodem ogromnego zaufania i poparcia dla mojej dotychczasowej pracy był fakt uzyskania 17,5 tys. głosów i objęcie mandatu w 2014 r. wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. W związku z wyborem Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt od 23 czerwca br. pełnić funkcję Posła na Sejm VII kadencji, obejmując mandat w miejsce posła Edwarda Czesaka. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, jak i zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem.

Kierując do Państwa zaproszenie do współpracy pragnę wyrazić swoją gotowość i chęć podejmowania rozmów, spotkań, zarówno w terenie, jak i szczególnie w miejscach lokalizacji moich biur poselskich. Wykonując, z Państwa woli, swój mandat poselski chcę aktywnie działać oferując pomoc wszystkim, którzy zwracają się do mnie z prośbą o wsparcie.

W swojej pracy samorządowej starałam się zawsze kierować dobrem wspólnoty samorządowej w ramach której działałam. Pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce w okresie dwóch kadencji 1998 -2002 oraz 2002-2006 a także będąc w latach 2002-2006 przewodniczącą Zarządu Osiedla Śródmieście w Wieliczce traktowałam swoje zaangażowanie społeczne jako służbę publiczną. Z kolei będąc w latach 2008 - 2010 dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce a następnie w latach 2010 - 2014 zastępcą Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych starałam się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę i umiejętności dla jak najlepszej realizacji nie tylko celów samorządu terytorialnego ale także kierowałam się dobrem mieszkańców i chęcią pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Nowym wyzwaniem w mojej działalności samorządowej było uzyskanie mandatu radnej Sejmiku Wojewódzkiego Małopolskiego (2014-2015). Aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej starając się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania, wspierając jednocześnie swój region na forum województwa małopolskiego. Od czerwca 2015 r. pozostaję Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Pozostaję w związku małżeńskim od 1988 r. Mąż Piotr jest z wykształcenia inżynierem i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa BHP i prawa pracy. Mamy dwóch synów: 26-letniego Pawła i 15-letniego Kubę. Swój wolny czas zawsze spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Zimą jeżdżę na nartach, latem organizujemy wspólne wyprawy w góry, piesze wycieczki. Wakacje najczęściej spędzamy nad morzem. W kręgu moich zainteresowań niezmiennie od lat pozostają kino, literatura i muzyka.

Od lat aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz bliskiej mi wspólnoty obywatelskiej mojego miasta. Pełniłam funkcję członka zarządu Wielickiej Izby Gospodarczej. Byłam inicjatorką współzałożycielką i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce SAiPLOW. Chętnie włączam się i uczestniczę w działaniach stowarzyszeń, ruchów czy organizacji społecznych. Wielokrotnie byłam także pomysłodawcą różnego typu inicjatyw społecznych. W ramach aktywności w Sejmiku Województwa Małopolskiego pełniłam także funkcję II Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.Sejm

Strona sejmowa Urszuli Ruseckiej:

Strona sejmowa Urszuli Ruseckiej

Przynależność do Komisji Sejmowych.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Polityki Senioralnej

Komisja Polityki Senioralnej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej      http://www.sejm.gov.pl/


Aktualności

18 grudnia 2015

Przynależności do komisji sejmowych

W nowej VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poseł Urszula Rusecka pracować będzie w trzech komisjach. W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jako zastępca przewodniczącego oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży a także Komisji Polityki Senioralnej jako członek komisji. W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Rusecka będzie pracować również w stałej podkomisji do spraw polityki społecznej.

28 października 2015

Urszula Rusecka uzyskuje mandat poselski!

W zarządzonych przez Prezydenta Polski na 25 października 2015 roku wyborach do Sejmu i Senatu, Urszula Rusecka uzyskując świetny wynik 16 971 głosów objęła mandat poselski w Okręgu Wyborczym nr 15. Dziękujemy za wszystkie głosy oddane na Urszulę Rusecką!

14 lipca 2015

Otwarcie biur poselskich

Uruchomione zostały już nowe biura poselskie poseł Urszuli Ruseckiej. Zapraszamy serdecznie do jednostek w Wieliczce (Powstania Warszawskiego 5) , Tarnowie (Rybna 5/3) oraz w Brzesku (Okocimska 5).

23 czerwca 2015

Poselskie ślubowanie

23 czerwca poseł Urszula Rusecka złożyła ślubowanie poselskie. Urszula Rusecka objęła mandat po pośle Edwardzie Czesaku, który w związku z wyborem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy złożył mandat poselski na rzecz mandatu europoselskiego

Kontakt

Biura Poselskie

Zapraszamy serdecznie do biur poselskich:

E-mail urszula.rusecka@sejm.pl

Biuro Poselskie w Wieliczce

Adres Powstania Warszawskiego 5, 32-020 Wieliczka
Telefon 572 - 981 - 700
E - mail biuro@urszularusecka.pl

Czynne
poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 10:00-14:00
środa 10:00-14:00
czwartek 14:00 - 18:00
piątek 10:00-14:00Biuro Poselskie w Bochni

Adres Rynek 9 lok.4, 32-700 Bochnia
Telefon 572 - 981 - 700
E - mail biuro@urszularusecka.plBiuro Poselskie w Tarnowie

Adres Rybna 5/3, 33-100 Tarnów
Telefon 14 688 99 90
E - mail tarnow.biuropis@interia.pl