O mnie

URSZULA RUSECKA

Urodziłam się 11 września 1966 r. w Krakowie. Moim rodzinnym miastem jest Wieliczka. To tutaj spędziłam dzieciństwo i młodość i z tym miastem związałam swoje życie zawodowe, angażując się także w działalność samorządową. W 1990 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po zakończeniu studiów założyłam rodzinę i równolegle przez 20 lat prowadziłam firmę rodzinną.

Jako absolwentka wielickiego Liceum Ogólnokształcącego byłam współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Wieliczce, pozostając jego prezesem przez dwie kolejne kadencje. Reprezentowałam sprawy lokalnej społeczności pełniąc także funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce podczas dwóch kadencji rady /199-2002 oraz 2002-2006/. Już wówczas obszary moich zainteresowań i działalności skupiały się wokół tematów społecznych, edukacyjnych, związanych ze zdrowiem i kulturą. Jako dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce w latach 2008-2010 realizowałam gminny program mieszkaniowy adresowany do rodzin pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

W 2010 roku zostałam powołana na stanowisko zastępcy Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych. W swojej pracy realizowałam wiele projektów wspierających rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Do najważniejszych inicjatyw, które udało się zrealizować należą stworzenie Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, wprowadzenie Wielickiej Karty Seniora, czy Koperty Życia – projektu skierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych, osób uzależnionych od pomocy innych. Natomiast w obszarze działań edukacyjnych warte podkreślenia jest m.in. stworzenie Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodzieży czy zainicjowanie Nocnego Rodzinnego Biegu na Orientację. Aktywnie wspierałam także różnego rodzaju organizacje, w tym szczególnie kobiety zrzeszone w 18 Kołach Gospodyń Wiejskich. Współorganizowałam również wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej powstanie pierwszej spółdzielni socjalnej w gminie Wieliczka. Obecnie nadal współpracuję i wspieram wiele organizacji pozarządowych w ich działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

Dzięki Pańtwa zaufaniu od roku 2015 mam zaszczyt reprezentować Państwa jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kierując do Państwa zaproszenie do współpracy pragnę wyrazić swoją gotowość i chęć podejmowania rozmów, spotkań, zarówno w terenie, jak i szczególnie w miejscach lokalizacji moich biur poselskich. Wykonując, z Państwa woli, swój mandat poselski chcę aktywnie działać oferując pomoc wszystkim, którzy zwracają się do mnie z prośbą o wsparcie.

  • urszula.rusecka@sejm.pl

Praca samorządowa

W swojej pracy samorządowej starałam się zawsze kierować dobrem wspólnoty samorządowej w ramach której działałam. Pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce w okresie dwóch kadencji 1998 -2002 oraz 2002-2006 a także będąc w latach 2002-2006 przewodniczącą Zarządu Osiedla Śródmieście w Wieliczce traktowałam swoje zaangażowanie społeczne jako służbę publiczną.

Z kolei będąc w latach 2008 – 2010 dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce a następnie w latach 2010 – 2014 zastępcą Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych starałam się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę i umiejętności dla jak najlepszej realizacji nie tylko celów samorządu terytorialnego ale także kierowałam się dobrem mieszkańców i chęcią pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Nowym wyzwaniem w mojej działalności samorządowej było uzyskanie mandatu radnej Sejmiku Wojewódzkiego Małopolskiego (2014-2015).

Aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej starając się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania, wspierając jednocześnie swój region na forum województwa małopolskiego. Od czerwca 2015 r. pozostaję Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Rodzina

Pozostaję w związku małżeńskim od 1988 r. Mąż Piotr jest z wykształcenia inżynierem i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa BHP i prawa pracy.

Mamy dwóch synów: 26-letniego Pawła i 15-letniego Kubę. Swój wolny czas zawsze spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Zimą jeżdżę na nartach, latem organizujemy wspólne wyprawy w góry, piesze wycieczki. Wakacje najczęściej spędzamy nad morzem. W kręgu moich zainteresowań niezmiennie od lat pozostają kino, literatura i muzyka.

Aktywność

Od lat aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz bliskiej mi wspólnoty obywatelskiej mojego miasta. Pełniłam funkcję członka zarządu Wielickiej Izby Gospodarczej. Byłam inicjatorką współzałożycielką i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce SAiPLOW.

Chętnie włączam się i uczestniczę w działaniach stowarzyszeń, ruchów czy organizacji społecznych. Wielokrotnie byłam także pomysłodawcą różnego typu inicjatyw społecznych. W ramach aktywności w Sejmiku Województwa Małopolskiego pełniłam także funkcję II Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.