O mnie

URSZULA RUSECKA

Urodziłam się 11 września 1966 r. w Krakowie. Moim rodzinnym miastem jest Wieliczka. To tutaj spędziłam dzieciństwo i młodość i z tym miastem związałam swoje życie zawodowe, angażując się także w działalność samorządową. W 1990 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po zakończeniu studiów założyłam rodzinę i równolegle przez 20 lat prowadziłam firmę rodzinną.

Jako absolwentka wielickiego Liceum Ogólnokształcącego byłam współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Wieliczce, pozostając jego prezesem przez dwie kolejne kadencje. Reprezentowałam sprawy lokalnej społeczności pełniąc także funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce podczas dwóch kadencji rady /199-2002 oraz 2002-2006/. Już wówczas obszary moich zainteresowań i działalności skupiały się wokół tematów społecznych, edukacyjnych, związanych ze zdrowiem i kulturą. Jako dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce w latach 2008-2010 realizowałam gminny program mieszkaniowy adresowany do rodzin pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

W 2010 roku zostałam powołana na stanowisko zastępcy Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych. W swojej pracy realizowałam wiele projektów wspierających rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Do najważniejszych inicjatyw, które udało się zrealizować należą stworzenie Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, wprowadzenie Wielickiej Karty Seniora, czy Koperty Życia – projektu skierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych, osób uzależnionych od pomocy innych. Natomiast w obszarze działań edukacyjnych warte podkreślenia jest m.in. stworzenie Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodzieży czy zainicjowanie Nocnego Rodzinnego Biegu na Orientację. Aktywnie wspierałam także różnego rodzaju organizacje, w tym szczególnie kobiety zrzeszone w 18 Kołach Gospodyń Wiejskich. Współorganizowałam również wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej powstanie pierwszej spółdzielni socjalnej w gminie Wieliczka. Obecnie nadal współpracuję i wspieram wiele organizacji pozarządowych w ich działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

W 2011 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ubiegałam się o mandat poselski uzyskując wynik 7784 głosów. Kolejnym dowodem ogromnego zaufania i poparcia dla mojej dotychczasowej pracy był fakt uzyskania 17,5 tys. głosów i objęcie mandatu w 2014 r. wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. W związku z wyborem Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt od 23 czerwca br. pełnić funkcję Posła na Sejm VII kadencji, obejmując mandat w miejsce posła Edwarda Czesaka. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, jak i zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem.

Kierując do Państwa zaproszenie do współpracy pragnę wyrazić swoją gotowość i chęć podejmowania rozmów, spotkań, zarówno w terenie, jak i szczególnie w miejscach lokalizacji moich biur poselskich. Wykonując, z Państwa woli, swój mandat poselski chcę aktywnie działać oferując pomoc wszystkim, którzy zwracają się do mnie z prośbą o wsparcie.

  • urszula.rusecka@sejm.pl

Praca samorządowa

W swojej pracy samorządowej starałam się zawsze kierować dobrem wspólnoty samorządowej w ramach której działałam. Pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej w Wieliczce w okresie dwóch kadencji 1998 -2002 oraz 2002-2006 a także będąc w latach 2002-2006 przewodniczącą Zarządu Osiedla Śródmieście w Wieliczce traktowałam swoje zaangażowanie społeczne jako służbę publiczną.

Z kolei będąc w latach 2008 – 2010 dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce a następnie w latach 2010 – 2014 zastępcą Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych starałam się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę i umiejętności dla jak najlepszej realizacji nie tylko celów samorządu terytorialnego ale także kierowałam się dobrem mieszkańców i chęcią pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Nowym wyzwaniem w mojej działalności samorządowej było uzyskanie mandatu radnej Sejmiku Wojewódzkiego Małopolskiego (2014-2015).

Aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej starając się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania, wspierając jednocześnie swój region na forum województwa małopolskiego. Od czerwca 2015 r. pozostaję Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Rodzina

Pozostaję w związku małżeńskim od 1988 r. Mąż Piotr jest z wykształcenia inżynierem i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa BHP i prawa pracy.

Mamy dwóch synów: 26-letniego Pawła i 15-letniego Kubę. Swój wolny czas zawsze spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Zimą jeżdżę na nartach, latem organizujemy wspólne wyprawy w góry, piesze wycieczki. Wakacje najczęściej spędzamy nad morzem. W kręgu moich zainteresowań niezmiennie od lat pozostają kino, literatura i muzyka.

Aktywność

Od lat aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz bliskiej mi wspólnoty obywatelskiej mojego miasta. Pełniłam funkcję członka zarządu Wielickiej Izby Gospodarczej. Byłam inicjatorką współzałożycielką i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce SAiPLOW.

Chętnie włączam się i uczestniczę w działaniach stowarzyszeń, ruchów czy organizacji społecznych. Wielokrotnie byłam także pomysłodawcą różnego typu inicjatyw społecznych. W ramach aktywności w Sejmiku Województwa Małopolskiego pełniłam także funkcję II Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.